HITEMA

navarrofeique


18/06/2020

Carles Navarro Feique

Carles Navarro Feique, patronal química española, feique, carles navarro, industria química española, cumbre CEOE 2020, cumpe empresarial ceoe crisis coronavirus, recuperación económica, recuperación esconómica de españa, industria química motor económico