hexagon precision center portugal, inauguración, hexagon metrology, albergaria a velha, hexagon manufacturing intelligence, laboratorio de metrología

hexagon precision center portugal, inauguración, hexagon metrology, albergaria a velha, hexagon manufacturing intelligence, laboratorio de metrología